W 2014 roku (od lutego do grudnia) przeprowadziliśmy 141 interwencji w sprawie niehumanitarnego traktowania zwierząt na terenie Gliwic i Śląska.