Kim jesteśmy ?

Inspektor ds. Ochrony Zwierząt OTOZ ANIMALS – Gliwice pełni funkcję społeczną, nie przyjmuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia – to praca charytatywna.

Inspektorzy działają w zakresie, który reguluje Ustawa o Ochronie Zwierząt.

Aby zostać Inspektorem OTOZ ANIMALS należy przejść szkolenie oraz zdać egzamin z przepisów dotyczących zwierząt.

Co robimy ?

Podejmujemy działania dotyczące wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzętami i czynnie uczestniczymy w zapewnieniu pomocy krzywdzonym zwierzętom,

  • podejmujemy interwencje i kontrole dotyczące warunków bytowych zwierząt, do których upoważnia inspektora obowiązujące prawo.
  • Zajmujemy się adopcją i leczeniem bezdomnych zwierząt oraz pomocą zwierzętom schorowanym, których właścicieli nie stać na leczenie i zabiegi operacyjne.
  • Prowadzimy programy edukacyjne dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach
  • Współpracujemy i pomagamy w Schronisku dla Zwierząt w Gliwicach (adopcja, leczenie)
  • Uczestniczymy w sprawach karnych toczących się przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących złego traktowania zwierząt
  • Opiniujemy i nadzorujemy akcje wyłapywania zwierząt
  • Propagujemy zasady humanitaryzmu wobec zwierząt
  • Współdziałamy z właściwymi instytucjami samorządowymi i państwowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku wraz z uzupełnieniami

Tu mogą Państwo zobaczyć reportaż o nas: klik